Śledź nas na

Sztuka

Twórczość artystyczna, na przykład: literatura, teatr, architektura, rzeźba, malarstwo, grafika, rzemiosło, performance, poezja, muzyka czy taniec. Jest ona twórczą refleksją artysty, odtworzeniem rzeczywistości po­przez ukazanie jej na artystycznych obrazach. Sztuka nie mu­si być ładna/piękna, jest ona formą świadomości społecznej w działalności człowieka.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top