Śledź nas na

Instalacja Artystyczna

Dzieło stworzone przez artystę dla konkretnej przestrzeni z istniejących elementów lub ele­mentów specjalnie do tego celu wykonanych. Może wykorzy­stywać wideo, dźwięk, rzeczywistość wirtualną i internet. Jest nurtem sztuki współczesnej.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top