Śledź nas na

Seminarium sztuka łączenia

Seminarium to sesja informacyjna lub prak­tyczna mająca na celu zdobycie określonych umiejętności lub pogłębienie wiedzy na określony temat. W 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyły się pierwsze seminaria/warsztaty obejmujące tematykę osób g/ Głuchych pod nazwą „Sztuka łączenia”. Od tego czasu co­rocznie organizowane są seminaria, na które zapraszani są g/Głusi artyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top