Śledź nas na

Ilustracja

Obraz, rysunek, fotografia lub grafika wyjaśnia­jące tekst dzieła sztuki, dokumentacji tech­nicznej lub pracy naukowej. Ilustracje przedstawiające znaki języka migowego mogą być obrazami, które pomagają czytel­nikowi właściwie odtworzyć znak. Ilustracja pomaga również niesłyszącym zrozumieć fabułę książki. Ilustracje znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w wydawnictwach drukowa­nych, ale także branży reklamowej oraz mediach.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top