Śledź nas na

Muzeum Śląskie

Znajduje się w Katowicach. Powstało w 1929 roku. Od 2015 roku ma nowoczesną siedzi­bę na terenie dawnej kopalni Katowice. Część budynków ko­palni odnowiono, a część jest zupełnie nowa. Wystawy stałe w Muzeum Śląskim to między innymi „Galeria Polskiej Sztu­ki Nowoczesnej 1800–1945”, „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, „Galeria plastyki nieprofesjonalnej”. Muzeum organizuje także wystawy czasowe. Obecnie jed­ną z najważniejszych nich jest „Głusza” — czasowa wystawa przybliżająca kulturę i sztukę g/Głuchych, dostępna dla zwie­dzających do 2023 roku.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top