Śledź nas na

Średniowiecze

Okres w historii następujący po starożytno­ści trwający od V do XV wieku. Był to okres ważnych przemian między innymi w transporcie, rolnictwie i handlu, odkryć geograficznych, a przede wszystkim czas rozkwitu kultury. W średniowieczu powstały pierwsze uni­wersytety. Istotne osiągnięcia tego okresu to między innymi malarstwo Giotta, poezja Dantego, podróże Marco Polo oraz architektura gotyckich katedr. Na tę epokę bardzo duży wpływ miała religia, a zwłaszcza chrześcijaństwo.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top