Śledź nas na

Muzeum

Instytucja, która gromadzi, bada, przechowuje i udostępnia obiekty — zabytki historii, kultury materialnej i duchowej. W Polsce część muzeów (np. Muzeum Śląskie) gromadzi w swych zasobach informacje związane z historią g/Głuchych oraz zbiory dzieł sztuki g/Głuchych ar­tystów. Muzea prowadzą też działalność edukacyjną, zarów­no dla osób słyszących, jak g/Głuchych.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top