Śledź nas na

Litografia

Grafika, w której forma do odbijania jest nary­sowana na płaskim kamieniu. Termin litografia pochodzi od dwóch słów: lithos – kamień oraz grapho – pisać. Ta metoda druku została wynaleziona w latach 90. XVIII wie­ku przez pisarza i typografa — Aloys Senefelder.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top