Śledź nas na

Ceramika

Wyroby z gliny, które poddawane są ręcznemu modelowaniu lub toczone na kole garncarskim i utrwalone przez wypalanie w ogniu. Z ceramiki mogą być wy­konane talerze, miski, kubki czy kafle na ścianę, ale też pięk­ne wazy, misy oraz rzeźby i artystyczne instalacje.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top