Śledź nas na

O sztuce Głusi

„Głusi są w sztuce” – Co to w ogóle znaczy?

Już wyjaśniam. Słownik artystyczny polskiego języka migowego został stworzony w celu przybliżenia osobom niesłyszącym pojęć związanych ze sztuką. Pojęcia takie jak abstrakcja, malarstwo, art deco, awangarda i wiele innych były dla g/Głuchych jak dotąd nieznane. Aby g/Głusi mogli je zrozumieć należało pojęcia te napisać lub przeliterować za pomocą daktylografii i wyjaśnić dokładnie o co chodzi. Wielu niesłyszących w ogóle nie miało pojęcia, że istnieją znaki określające sztukę, wynikało to z braków edukacyjnych. W szkołach dla niesłyszących nigdy nie uczono dzieci o sztuce, muzeach czy innych instytucjach kultury oraz o istnieniu pojęć je określających. Spowodowane to było faktem, iż w naszym kraju jest niewielu niesłyszących artystów. Pierwszym artystą, który zaczął tworzyć sztukę w języku migowym jest Marek Krzysztof Lasecki – niesłyszący artysta, nauczyciel oraz współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych (skrót GAG). My niesłyszący artyści od dawna pracujemy nad sztuką w Polskim Języku Migowym, między innymi poprzez założenie GAG, jednakże terminy związane ze sztuką muszą być należycie wyjaśnione wszystkim niesłyszącym. W Polsce edukacja artystyczna g/Głuchych odbywa się tylko w 4 miejscach tj. w Muzeum Śląskim w Katowicach, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Zachęta Narodowa Galeria w Warszawie oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi. Do opracowania słownika sztuki współczesnej w PJM-ie przyczyniła się Grupa Artystów Głuchych, którzy już wiedzieli o istnieniu terminów związanych ze sztuką i pracowali nad tym, aby stworzyć gesty zrozumiałe dla środowiska g/Głuchych.

Czym jest sztuka?

„Sztuka” to bardzo stare słowo, które jest popularne na całym świecie. W społeczeństwie często nasuwają się pytania na przykład „W jaki sposób rozumieć sztukę?”, „Po co jest sztuka?”, „Czym jest prawdziwa sztuka?” Powstają również pytania bardziej filozoficzne jak na przykład „Czy sztuka w życiu w człowieka ma jakikolwiek sens?” „Jak żyć bez sztuki?” lub „Czy warto żyć bez sztuki?”

Sztuka jest zawsze metaforą. Sztuka jest również twórczym sposobem poznawania świata, w trakcie którego powstają artystyczne dzieła. Dlatego właśnie sztuka jest bardzo ważna dla nas i całego świata. Często chodzimy do muzeów, kościołów, zabytków oraz do galerii, tam właśnie znajduje się sztuka. Sztuką zajmują się nie tylko artyści, ale także rzeźbiarze, graficy i architekci. Artyści niesłyszący stworzyli słowniki sztuki w języku migowym. Chciałbym też powiedzieć, że słowo „sztuka” oznacza doświadczenie, próba. I to jest bardzo trafna definicja tego pojęcia. Artyści poprzez swoje dzieła przekazują swoje doświadczenia, w tym doświadczenia duchowe.

Opowieść o sztuce Francisco Goya cz. 1

Historia sztuki Triumf śmierci – Peter Bruegel

Słowniki

Back to top