Śledź nas na

Barok

(Wł. barocco — „dziwny”) — kierunek w sztuce XVII i XVIII wieku. Jego cechami charaktery­stycznymi są, między innymi bardzo bogate zdobienia, nad­miar, dynamika, kontrast, brak pustej przestrzeni. W rzeźbie, malarstwie i rysunku często przedstawiane są obfite, nagie ciała.

Polski Język Migowy

Amerykański Język Migowy

Rosyjski Język Migowy

Ukraiński Język Migowy

Włoski Język Migowy

Back to top